Sponsoren

Op deze pagina bedanken wij onze sponsoren en donateurs. De Oranjevereniging Smilde is een vereniging zonder winstoogmerk. De activiteiten worden dan ook voor een groot deel uitgevoerd door vrijwilligers. Dankzij onze sponsoren en donateurs kunnen wij activiteiten blijven organiseren voor de inwoners van Smilde.

Onze sponsoren en donateurs: